office@nazp.bg Follow Us

Вашето местоположение също е лични данни

14 Юли 2021

Знаете ли, че... Вашето местоположение също е лични данни?Дългоочакваната лятна почивка е дошла, пристигнали сме в курорта, настанили сме се, вече сме на плажа и бързаме да отбележим в социалните мрежи къде се намираме и какво правим. Неразумна постъпка, но изцяло по наша инициатива и на наша отговорност. 


Не по-малка обаче е отговорността ни, когато се съгласяваме да предоставим информация за своето местонахождение, ако бъдем запитани за това, докато проверяваме онлайн какво ще бъде времето или за последните новини. Съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни местоположението ни също представлява лични данни и събирането и обработването им подлежи на регулация, а администраторите на лични данни – на контрол и санкции при нарушаване на правилата. 


НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам