office@nazp.bg Follow Us

Трябва ли да платим всички уговорени парични задължения при предсрочна изискуемост

26 Август 2019

Когато решим да изтеглим кредит е хубаво да сме запознати с всички условия. Едно от най-важните неща е да знаем, дали при настъпване на предсрочната изискуемост на кредита се дължи единствено главницата (стойността на кредита без включени към нея лихви и допълнителни парични задължения) и изтеклите до момента възнаградителни лихви или всички уговорени парични задължения?

Ето и какви са съдебната практика и становище:

  1. Погасява се задължението на кредитополучателя да заплаща уговорената възнаградителна лихва; 

  2. Поражда задължение да заплатите законната лихва или неустойка, в случай че е уговорена такава, върху главното парично задължение; 

  3. Задължение за изплащане на  изтеклата до този момент възнаградителна лихва;

  4. Неоснователно е заплащане на възнаградителна лихва (цената на кредита), която не е изтекла, без длъжникът  да притежава правото да използва предоставения му финансов ресурс;.

  5. Възнаградителна лихва не е обезщетение за виновно неизпълнение на парично задължение,  а цена за ползвания финансов ресурс;

  6. За кредитополучателя - е задължително да върне остатъчната главница, в едно с изтеклата до този момент възнаградителна лихва и обезщетение за виновно неизпълнение на тези задължения.

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам