office@nazp.bg Follow Us

Примери за неравноправни клаузи в договори за потребителски банкови кредити

30 Октомври 2019

Банките често примамват потребителите с жилищни и ипотечни кредити с уж много добри условия! Изключително атрактивни лихви, без такси за кандидатстване, отпускане, управление или ангажимент са част от гръмките обещания. Важно е да четете договорите си отвъд рекламните текстове, за да знаете с какво се съгласявате. 

Все по-често наблюдаваме следната ситуация:

1. Уговорено е, че за усвоения кредит, кредитополучателят заплаща на банката годишна лихва в размер на Базовия лихвен процент на „Банката”, валиден за съответния период на начисляване на лихвата, намален с 0.3 пункта. Действащият Базов лихвен процент на банката не подлежи на договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за страните. 

2. Банката уведомява кредитополучателя за новия размер на БЛП и датата, от която той е в сила, чрез обявяването им на видно място в банковите салони,  като договорените в договора надбавки не се променят.  

3. Промените в БЛП за жилищни кредити, извършени от банката, изменящи размера на погасителните вноски, стават автоматично, в съответствие с промяната на лихвата, за което кредитополучателя с подписването на настоящия договор, дава своето неотменяемо и безусловно съгласие.

Уговарянето на едностранна промяна на възнаградителната лихва от банката, без да са установени обективни критерии е неравноправна практик, за която може да потърсите правата си.
Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам