office@nazp.bg Follow Us

Бюлетин

» всички

ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА

"Потребителска кошница" е съвместна продукция радио Фокус и Национална асоциация за защита на потребителите.Предаването се излъчва на честотите на радио Фокус всяка неделя от 17 до 17 и 30 часа. В него потребителите могат да получат полезни съвети и да отправят въпроси към участниците.

Това предаване има за основна цел потребителят да бъде чут. Той трябва да бъде чут, защото има много проблеми. Ако не бъде чут ще фалира потребителския пазар. А ние гоним и очакваме да постигнеме ефективно функциониращ пазар. Ефективно функциониращият пазар може  да функционира както такъв само, когато имаме уверени и информирани потребители, ползващи правата си.

Кога един потребител е уверен?

1.        Когато усеща силата наконтролния орган, респектиращ всичkи участници на пазара.

2.       Когато държавата, респективно контролните органи, минимизира появата на пазарни проблеми чрез превеция.

3.       Когато чувството за безнаказаност у търговеца липсва.

4.       Когато етикетът съответтва на стоката.

5.       Когато договорите , които потребитлеят сключва с търговците са кратки, ясни и с минимални препратки.

6.       Когато има реален пазарен избор на стоки и услуги.

7.       Когато правилнят избор е направен за кратко време.

8.       Когато пазарът е спокоен и предсказуем.


Кога потребителят се чувства информиран?

1.       Когато е запознат с пазарното предлагане.

2.       Когато стоките и услугите са съпровдени с необходимата информация.

3.       Когато е възприел специфичната терминология от етикета за някой групи стоки.

4.       Когато предварително е информиран за алтернативни стоки и пазари.

5.       Когато е получил информация за търговци, предлагащи нелоялна търговска практика.

6.       Когато нелоялните търговски практики са под 10% на пазара.

 Изнасайки пазарните проблеми от тази трибуна, придружавайки проблемите със съвети, ние ще искаме поличитеската власт да чуе потребителя и да принуди контролните органи да заработят . След като заработят да могат да работят ефективно и да респектират търговците. Няма да пропуснеме да отправиме послания и към  потребителите, като ще им помаме да се ориентират в пазарните проблеми , специфични ситуации , които възникват в следствие на повишено търсене, стоков недостиг,  наличие на стокови реплики и появяващи се в зародиш пазарни проблеми.  За да спре пазарното затъване до тук и на пазара да преобладават лоялните и справедливи играчи ще искаме да постигнеме няколко цели:

1.       Осъществяване на превенция и противодействие срещу търговците , нарушаващи правата на потребителите.

2.       Разкриване на предотвратяване на нелоялни търговски прктики, водещи до измама на потребителите.

3.        Премахване на клаузи в типови договори, водещи до неравнопоставенст в икономическо отношение потребители- търговци.

4.       Създаване на ефективна и работеща координация със законодатели, контролни органи, органи на местно самоуправление, неправителствени организации.

5.       Повишаване на реалната информираност на всички, анагажирани в борбата с нелоялните търговци.
ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам