office@nazp.bg Follow Us

ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА предаване 11

nazp.bg

Неравноправните клаузи

доосмукват нашите доходи

пропуснати от нелоялните търговски практики.

75% нелоялни търговски практики на пазара от някои гледни точки са допустими.Прибавено към тях неравноправните клаузи, изсмукващи и последните доходи на потребителите, можем спокойно да кажем, че потребителят е напълно обезкървен и безпомощен !

 Имаме парадокс – правителството добавя увеличения към семейния доход – бездействието на КЗП ги обезличава!  

През изтеклата седмица наши екперти анализираха договори на търговци, предлагащи стоки, консумирани от всички нас – ток , отопление, вода, мобилни услуги. Във всички договори с общи условия на тези търговци нашите експерти откриха неравностойно положение между потребител и търговец. Търговецът поставя своето задължение за изпълнение на договора под условие, а това условие зависи само от него. Или казано по друг начин когато той не изпълнява договора, а потребителят плаща за това, търговецът се е скрил зад „алибито” че изпълнението зависи от условие, а то това условие е негово бездействие.

Договорът вътре е натъпкан с клаузи, в които клаузи търговецът задължава потребителя и за най-малкото негово отклонение от същите да заплаща, а те са по няколко страници.

А когато търговецът е в неизпълнение - не плаща нищо ! Като например в пакета телевизионни програми в период от време не получаваме няколко или всичките, или пък интернета е необосновано изключително бавен, ние с тези договори сме безпомощни. Търговецът не ни дължи нищо ! Но ако ние просрочим плащането глобите са големи за нас.

Ако нямаме вода, търговецът ни успокоява, че не плащаме, защото не сме консумирали въпреки нашите потребности, свързани с нашия бит и нашето здраве, но когато сме закъснели с един ден да заплатим консумираната вода по обективни причини започват да се начисляват лихви.

Когато не сме платили тока навреме следват глоби за закъснението, но когато имаме нужда някой да провери нашите съмнения , че са ни начислили по-високи сметки, тръгва ходене по мъките. КЗП ни препраща към КЕВР, КЕВР ни връща обратно към КЗП, КЗП казва „това си е Ваш проблем – спор между Вас и търговеца”. Към това като добавим, че в договорите има противозаконни клаузи , с които търговецът ни задължава да изпълняваме нашите задължения по договора дори когато той не е изпълнил своите, може спокойно да кажем, че кислородът свършва

Всичко това може да чуете в единадесето по ред предаване на съвместната продукция на радио "Фокус" и "Национална Асоциация за Защита на Потребтелите" - "ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА", което се излъчва всяка неделя на честотите на радио "Фокус" от 17 до 17 и 30 часа.

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам