office@nazp.bg Follow Us

партньори

nazp.bg


                      foundation Europe

Национална Асоциация за Защита на потребителите и национален синдикат "Защита" обединяват на усилията за осигуряване на справедливи и достойни условия за живот на българските граждани и на лицата, които полагат труд и пребивават на територията на Република България, както и оперират на българския пазар в качеството си на потребители.

Съвместната дейност позволява на обединението да защитава интересите на гражданите както в качеството им на служители, така и в качеството им на потребители.

Всяко представителство на НСЗ в страната, ще функционира като потребителска приемна на НАЗП.

Функцията на всеки представител на НСЗ, на представител и на НАЗП добавя стойност върху неговия авторитет и степен на влиание.

Всеки представител на НСЗ може да се легитимира като представител на НАЗП и да участва в извършването на проверки на търговци по установения за това ред.


Национална Асоциация за Защита на потребителите и Софийскa Търговско-Промишлена Камараобединиха своите усилия за създаване на доброволен Регистър на лоялните търговци, които са за постигане на справедлив и лоялен пазар на стоки и услуги за българските потребители. Двете организации разчитат на съдействие на браншовите организации за постигане на целта и за формулиране на критериите, на които трябва да отговарят лоялните търговци Предстои среща за обсъждане на Регистъра на лоялните търговци. 

Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам