office@nazp.bg Follow Us

нехранителни стоки и услуги

nazp.bg

Компетентен орган: Комисия за защита на потребителите

 

Закон за защита на потребителите /ззп/

Закон за туризма /зт/

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за тютюна и тютюневите изделия /зтти/

Закон за генетично модифицирани организми

Закон за движението по пътищата

Закон за управление на отпадъците

Закон за потребителския кредит

Закон за електронната търговия

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Закон за платежните услуги и платежните системи

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

 

Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам