office@nazp.bg Follow Us

нехранителни стоки и услуги

nazp.bg

Компетентен орган: Комисия за защита на потребителите

 

Закон за защита на потребителите /ззп/

Закон за туризма /зт/

Закон за виното и спиртните напитки

Закон за тютюна и тютюневите изделия /зтти/

Закон за генетично модифицирани организми

Закон за движението по пътищата

Закон за управление на отпадъците

Закон за потребителския кредит

Закон за електронната търговия

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Закон за платежните услуги и платежните системи

Закон за дейностите по предоставяне на услуги

 
ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам