office@nazp.bg Follow Us

Кола на лизинг: какво трябва да знаеш за неравноправните клаузи

18 Април 2019

За да получиш желаната кола на лизинг, се сключва договор за лизинг с дружество-лизингодател (банка или др.), което купува колата, плаща цялата цена за нея, а ти съобразно подписания договор, изплащаш вноските. За какво обаче трябва да внимаваш при подписване на такъв договор?

Правото ти на законова защита по разпоредбите на Закона за потребителския кредит важат и за автомобили, изплатени на лизинг. При тези договори също се прилагат правилата за равноправно положение на потребителя спрямо търговеца и неравноправните клаузи се считат за нищожни.

Знаете ли, че:

1) преддоговорната информация трябва да е ясна, пълна и разбираема;

2) трява да се спази задължителна форма, за да бъде действителен договора;

3) съществува забрана за събиране на такси и комисионни за действия, свързани с усвояване и управление на лизинга;

4) допуска се едностранно изменение на ГПР, вкл. на общия разход по кредита само в изчерпателно изброените случаи;

5) имате право на предсрочно изплащане на лизинга;

6) какво е обезщетението при упражняване на това право;

6) има ограничаване отговорността на потребителя при забава на плащането – само в размер на законната лихва;

7) имате възможността за уговаряне на променлив лихвен процент за част или за целия период от действието на договора за лизинг

Ще разгледаме всяка една точка детайлно в отделни статии.

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам