office@nazp.bg Follow Us

Кола на лизинг: какво трябва да знаеш за неравноправните клаузи

18 Април 2019

За да получиш желаната кола на лизинг, се сключва договор за лизинг с дружество-лизингодател (банка или др.), което купува колата, плаща цялата цена за нея, а ти съобразно подписания договор, изплащаш вноските. За какво обаче трябва да внимаваш при подписване на такъв договор?

Правото ти на законова защита по разпоредбите на Закона за потребителския кредит важат и за автомобили, изплатени на лизинг. При тези договори също се прилагат правилата за равноправно положение на потребителя спрямо търговеца и неравноправните клаузи се считат за нищожни.

Знаете ли, че:

1) преддоговорната информация трябва да е ясна, пълна и разбираема;

2) трява да се спази задължителна форма, за да бъде действителен договора;

3) съществува забрана за събиране на такси и комисионни за действия, свързани с усвояване и управление на лизинга;

4) допуска се едностранно изменение на ГПР, вкл. на общия разход по кредита само в изчерпателно изброените случаи;

5) имате право на предсрочно изплащане на лизинга;

6) какво е обезщетението при упражняване на това право;

6) има ограничаване отговорността на потребителя при забава на плащането – само в размер на законната лихва;

7) имате възможността за уговаряне на променлив лихвен процент за част или за целия период от действието на договора за лизинг

Ще разгледаме всяка една точка детайлно в отделни статии.

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам