office@nazp.bg Follow Us

Кои са опасните измами при ценообразуването?

13 Ноември 2018

Измамите при ценообразуването са честа нелоялна практика. По закон търговците трябва да дадат напълно ясна информация за общата цена, която ще трябва да заплати потребителя за даден продукт.

Цената трябва:
- да бъде лесна за сравняване и да бъде предоставена цена за единица бройка,  независимо от това как са пакетирани стоките или колко единици стока се продават заедно.
- да включва дължимия данък, разходите за доставка (ако има такива) и всички други допълнителни разходи.

Потребителят трябва да има възможността да сравнява цените на различни марки и на опаковките с различни размери, за да види например колко ще спести, ако купи голяма опаковка захар вместо малка. И има пълното право!

За да се случи това, на всички стоки трябва да бъде отбелязана не само продажбената цена, но и цената за единица мярка – например цената на килограм или на литър. Тази информация трябва да е ясна, четлива и лесно забележима, а доста често липсва или е неточна…

Друга често срещана измама забелязваме при продажбата на мебели, например. На пръв поглед цената изглежда на много изгодна цена. След това се оказва, че е необходимо допълнително доплащане за доставка и сглобяване. И накрая цялата сметка не излиза толкова евтина, колкото е трябвало. Познато?

Това е класическа измама. При покупка на продукт, когато в офертата не е упоменато, че това са само елементите за него, по закон посочената цена, трябва да включва всички данъци, допълнителни услуги и разходи за доставка.

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам