office@nazp.bg Follow Us

Кога имаме право да прекратим договор за потребителски кредит

0 0

Много често, когато подписваме договор забравяме да прегледаме подробно дребния шрифт и общите условия. Това е информация, която ни засяга пряко и е важно да и обръщаме специално внимание. 

При отпускане на кредит, банката задължително трябва да предостави безплатно на клиента своите правила за делова дейност. Те съдържат: данни за общите разходи по заема (лихви, такси, комисиони и други) и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят. 

Европейска директива забранява клауза, която се съдържа в Общите условия на договора, с която доставчик на финансови услуги едностранно предвижда промяна в свързаните с предоставяната услуга разходи, без обаче да описва ясно начина на определяне на тези разходи или да посочва основателно съображение за тази промяна. 

Ако потърсите правата си пред съда, той е длъжен да провери съображенията или начинът на осъществяване на промените, свързани с предоставената финансова услуга. Разходите да са уточнени по ясен и разбираем начин и да се провери дали потребителите имат право да прекратят договора.

Ако при липса на основателна причина, кредиторът промени без предизвестие лихвения процент, дължим от потребителя, то потребителя има право незабавно да прекрати договора. 

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам