office@nazp.bg Follow Us

Кога банката може да изиска цялата сума по кредита ти

22 Август 2019

Взимаш кредит от банка или кредитна компания, плащаш си няколко месеца вноските навреме, но изненадващо разбираш, че кредитът е станал изискуем... Как е възможно?

Ако си изненадан, че заемът ти е станал предварително изискуем, това означава, че си нарушил някоя от клаузите за предсрочна изискуемост. Преди да е изтекъл срокът му, банката си запазва правото да изиска цялата сума по кредита ти.

Не пренебрегвай подробното прочитане на договора, който подписваш! Ето в кои ситуации банката може да направи кредита предсрочно изискуем, ЕДНОСТРАННО:

  • при настъпване на предварително уговорено правоизменящо условие;

  • изпадане в неплатежоспособност на длъжника;

  • при намаляване от длъжника на дадените на кредитора обезпечения; 

  • при неучредяване на обещаните обезпечения;

  • при неплащане на две или повече погасителни вноски;

  • кредитът не се ползва за целта, за която е получен;

  • заемателят представя неверни сведения;

  • обезпечението стане недостатъчно (поради обективна причина) и след покана не бъде изпълнено в срок;

  • заемателят не връща други заеми към банката поради сериозно влошаване на финансовото си състояние.

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам