office@nazp.bg Follow Us

Кога банката може да изиска цялата сума по кредита ти

22 Август 2019

Взимаш кредит от банка или кредитна компания, плащаш си няколко месеца вноските навреме, но изненадващо разбираш, че кредитът е станал изискуем... Как е възможно?

Ако си изненадан, че заемът ти е станал предварително изискуем, това означава, че си нарушил някоя от клаузите за предсрочна изискуемост. Преди да е изтекъл срокът му, банката си запазва правото да изиска цялата сума по кредита ти.

Не пренебрегвай подробното прочитане на договора, който подписваш! Ето в кои ситуации банката може да направи кредита предсрочно изискуем, ЕДНОСТРАННО:

  • при настъпване на предварително уговорено правоизменящо условие;

  • изпадане в неплатежоспособност на длъжника;

  • при намаляване от длъжника на дадените на кредитора обезпечения; 

  • при неучредяване на обещаните обезпечения;

  • при неплащане на две или повече погасителни вноски;

  • кредитът не се ползва за целта, за която е получен;

  • заемателят представя неверни сведения;

  • обезпечението стане недостатъчно (поради обективна причина) и след покана не бъде изпълнено в срок;

  • заемателят не връща други заеми към банката поради сериозно влошаване на финансовото си състояние.

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам