office@nazp.bg Follow Us

Как се подава сигнал до Националната асоциация за защита на потребителите

23 Януари 2019

За съжаление в България всекидневно ставаме жертви на измами, но някак си сме свикнали да премълчаваме и приемаме нередностите. Една от целите на нашата асоциация е да информираме достатъчно потребителите, за да станат по-активни и осъзнати за правата си.

Ако си потребител, който е останал подведен или недоволен при покупка на стока или дадена услуга, и твоите права са били нарушени, то имаш основание да подадеш жалба срещу търговеца. Например, когато мобилен оператор е дал подвеждаща или невярна информация относно услугата, която предлага. Или пък търговец не предоставил своевременно съществена информация относно даден продукт и по този начин манипулира избора ти за покупка.

Какво може да направиш, ако си станал жертви на подобна измама?
Всеки потребител може да подаде жалба до нас в писмена форма на хартиен носител, както и по електронен път. Подайте вашия сигнал за нарушение тук: https://goo.gl/i1Pz7E

Какво трябва да съдържа жалбата:

  1. Данни за лицето подало жалбата - име, пощенски и/или електронен адрес;

  2. Срещу кого се подава жалбата - Име и адрес на фирмата;

  3. Оплаквания и искания на жалбоподателя;

  4. Подпис, когато се подава на хартиен носител. Ако е упълномощено друго лице да подаде жалбата, то към нея се прилага и пълномощно. В случай че подавам жалбата по електронен път, не се изисква тя да бъде подписана с електронен подпис;

  5. Документи – копия от касови бележки, фактури, договори и други документи

    След като разгледаме детайлно подадената информация, ще ви отговорим какви са възможностите да потърсите съдействие и как можем да ви съдействаме.

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам