office@nazp.bg Follow Us

Как се подава сигнал до Националната асоциация за защита на потребителите

23 Януари 2019

За съжаление в България всекидневно ставаме жертви на измами, но някак си сме свикнали да премълчаваме и приемаме нередностите. Една от целите на нашата асоциация е да информираме достатъчно потребителите, за да станат по-активни и осъзнати за правата си.

Ако си потребител, който е останал подведен или недоволен при покупка на стока или дадена услуга, и твоите права са били нарушени, то имаш основание да подадеш жалба срещу търговеца. Например, когато мобилен оператор е дал подвеждаща или невярна информация относно услугата, която предлага. Или пък търговец не предоставил своевременно съществена информация относно даден продукт и по този начин манипулира избора ти за покупка.

Какво може да направиш, ако си станал жертви на подобна измама?
Всеки потребител може да подаде жалба до нас в писмена форма на хартиен носител, както и по електронен път. Подайте вашия сигнал за нарушение тук: https://goo.gl/i1Pz7E

Какво трябва да съдържа жалбата:

  1. Данни за лицето подало жалбата - име, пощенски и/или електронен адрес;

  2. Срещу кого се подава жалбата - Име и адрес на фирмата;

  3. Оплаквания и искания на жалбоподателя;

  4. Подпис, когато се подава на хартиен носител. Ако е упълномощено друго лице да подаде жалбата, то към нея се прилага и пълномощно. В случай че подавам жалбата по електронен път, не се изисква тя да бъде подписана с електронен подпис;

  5. Документи – копия от касови бележки, фактури, договори и други документи

    След като разгледаме детайлно подадената информация, ще ви отговорим какви са възможностите да потърсите съдействие и как можем да ви съдействаме.

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам