office@nazp.bg Follow Us

Какво трябва да знаете за таксите и комисионните при взимане на кредит

28 Май 2019

При вземане на потребителски кредити, не забравяйте, че съществуват правила, които ви пазят от измами и регулират размера на лихвите и допълнителни такси.

Знаете ли, че съществува забрана за уговаряне на такси и комисионни за присъщи на кредитора дейности по отпускане на потребителски кредит, свързани с усвояването и управлението на кредита?

Например: такса разглеждане на документи или такса управление на кредита. За извършване на тези действия кредитора получава възнаградителна лихва, която е цената за ползване на финансовия ресурс. Негово задължение е, в изпълнение на търговската си дейност, да преценява платжоспосбността на кредитоискателя и да управлява обслужването на кредита, за което получава възнаградителна лихва. Именно поради това таксите и комисионните се явяват второ плащане за едно и също действие.

Също така относно максималният лимит на годишния процент на разходите – съществува забрана за надвишаване петкратния размер на законната мораторна лихва, т.е. 50 на сто.

Трябва да знаете, че уговорки, противоречащи на тeзи разпоредби се считат за нищожни пред съда. При всякакво съмнение за некоректно отношение не се колебайте да се свърежете с нас!


Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам