office@nazp.bg Follow Us

Какво трябва да знаете за таксите и комисионните при взимане на кредит

28 Май 2019

При вземане на потребителски кредити, не забравяйте, че съществуват правила, които ви пазят от измами и регулират размера на лихвите и допълнителни такси.

Знаете ли, че съществува забрана за уговаряне на такси и комисионни за присъщи на кредитора дейности по отпускане на потребителски кредит, свързани с усвояването и управлението на кредита?

Например: такса разглеждане на документи или такса управление на кредита. За извършване на тези действия кредитора получава възнаградителна лихва, която е цената за ползване на финансовия ресурс. Негово задължение е, в изпълнение на търговската си дейност, да преценява платжоспосбността на кредитоискателя и да управлява обслужването на кредита, за което получава възнаградителна лихва. Именно поради това таксите и комисионните се явяват второ плащане за едно и също действие.

Също така относно максималният лимит на годишния процент на разходите – съществува забрана за надвишаване петкратния размер на законната мораторна лихва, т.е. 50 на сто.

Трябва да знаете, че уговорки, противоречащи на тeзи разпоредби се считат за нищожни пред съда. При всякакво съмнение за некоректно отношение не се колебайте да се свърежете с нас!


НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам