office@nazp.bg Follow Us

Какво са законова и търговска гаранцията и как се предявява рекламация

7 Януари 2019

Голям процент от българските потребители не са запознати с понятията търговска и законова гаранция. На артикулите предлагани от търговците се споменава за гаранция (един месец, три месеца и т.н.), която е определена от тях - търговска гаранция. А за законовата гаранцията от 2 г. , често не се споменава, потребителят не знае за нея и не си търси правата. За това ще се опитаме да внесем повече яснота относно правото на потребителя да предявява рекламация.

Какво е законова гаранция?
Законовата гаранция осигурява ефективна защита на потребителите по силата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Всеки продавач е задължен в рамките на две години от доставянето на стоката да гарантира, че е продал продукт, който съответства на договора за продажба.

Важно е да знаете, че търговската гаранция обхваща всяка една покупка на потребителска стока и представлява гаранция за съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

През този двугодишен период продавачът носи отговорност за всяко несъответствие или дефект, което потребителят установи у продукта. След което при наличие на такъв недостатък продавачът е длъжен да приведе стоката в изправност, а вие не трябва да плащате за поправка или нов продукт. Ако дефектът се прояви през първите шест месеца, се счита, че несъответствието е съществувало още при доставката, което допълнително ни помага като потребители.

Какво е търговска гаранция?
Тя не е задължителна при продажба на даден продукт. Важно е да знаете, че търговската гаранция не може да отметни или замести законовата! Единствено я допълва и разширява.

Търговската гаранция трябва да съдържа описание на правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция, конкретния времеви период и описание на предоставяните от търговеца гаранции.

Важно е да знаете, че тя е обвързана с изпълнението на определени условия от страна на потребителя, които крият допълнителни разходи за него и като цяло наподобява застрахователната полица и премия. За това четете внимателно, какво подписвате!

Как да предявяваме рекламация?
Имаме право да предявим рекламация на основание законовата и евентуално търговската гаранция, с която е защитена покупката на потребителска стока.

С рекламацията информираме търговеца, че закупената стока не съответства на договора за продажба и според гаранцията, с която е защитена (законова или търговска - изборът е наш), може да претендираме за:

  • Възстановяване на заплатената сума

  • Подмяна на продукта с нов

  • Намаление от цената

  • Безплатно извършване на ремонт

При всякакви въпроси по темата, пишете ни на office@nazp.bg

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам