office@nazp.bg Follow Us

Какво са законова и търговска гаранцията и как се предявява рекламация

7 Януари 2019

Голям процент от българските потребители не са запознати с понятията търговска и законова гаранция. На артикулите предлагани от търговците се споменава за гаранция (един месец, три месеца и т.н.), която е определена от тях - търговска гаранция. А за законовата гаранцията от 2 г. , често не се споменава, потребителят не знае за нея и не си търси правата. За това ще се опитаме да внесем повече яснота относно правото на потребителя да предявява рекламация.

Какво е законова гаранция?
Законовата гаранция осигурява ефективна защита на потребителите по силата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Всеки продавач е задължен в рамките на две години от доставянето на стоката да гарантира, че е продал продукт, който съответства на договора за продажба.

Важно е да знаете, че търговската гаранция обхваща всяка една покупка на потребителска стока и представлява гаранция за съответствие на потребителската стока с договора за продажба.

През този двугодишен период продавачът носи отговорност за всяко несъответствие или дефект, което потребителят установи у продукта. След което при наличие на такъв недостатък продавачът е длъжен да приведе стоката в изправност, а вие не трябва да плащате за поправка или нов продукт. Ако дефектът се прояви през първите шест месеца, се счита, че несъответствието е съществувало още при доставката, което допълнително ни помага като потребители.

Какво е търговска гаранция?
Тя не е задължителна при продажба на даден продукт. Важно е да знаете, че търговската гаранция не може да отметни или замести законовата! Единствено я допълва и разширява.

Търговската гаранция трябва да съдържа описание на правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция, конкретния времеви период и описание на предоставяните от търговеца гаранции.

Важно е да знаете, че тя е обвързана с изпълнението на определени условия от страна на потребителя, които крият допълнителни разходи за него и като цяло наподобява застрахователната полица и премия. За това четете внимателно, какво подписвате!

Как да предявяваме рекламация?
Имаме право да предявим рекламация на основание законовата и евентуално търговската гаранция, с която е защитена покупката на потребителска стока.

С рекламацията информираме търговеца, че закупената стока не съответства на договора за продажба и според гаранцията, с която е защитена (законова или търговска - изборът е наш), може да претендираме за:

  • Възстановяване на заплатената сума

  • Подмяна на продукта с нов

  • Намаление от цената

  • Безплатно извършване на ремонт

При всякакви въпроси по темата, пишете ни на office@nazp.bg

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам