office@nazp.bg Follow Us

Какво представляват неравноправните договорни взаимоотношения с търговец

14 Март 2019

При покупката на продукт или услуга от даден търговец, за да бъде легална продажбата, се сключва договор. Това правило важи независимо дали говорим за членство в спортен клуб, кредит, онлайн поръчка, ипотека за дома ви или пазаруване в супермаркет.

Важно е да знаете, че съгласно правото на ЕС, стандартните договорни условия, използвани от търговците, трябва да са справедливи и за двете страни. Договорът не трябва да създава дисбаланс между вашите права и задължения като потребител и правата и задълженията на продавачите и доставчиците. Договорните условия трябва да са написани на прост и разбираем език. Всички неясноти ще бъдат тълкувани във ваша полза.

Наблюдаваме липса на такъв баланс при голям процент от договорите с мобилни оператори, сметки за ток, вода и парно.

Ето някои чести практики, при които договорните условия могат да бъдат счетени за неравноправни съгласно правилата на ЕС:

1. Обезщетение, ако търговецът не достави дадена стока или услуга
2. Клауза, освобождаваща търговеца от задължение да предостави услугата
3. Едностранно обезщетение за анулиране
4. Прекомерно обезщетение
5. Едностранно анулиране
6. Анулиране с кратко предизвестие
7. Автоматично удължаване на срочни договори
8. Скрити условия
9. Едностранни промени в договора
10. Едностранни промени в продукта или услугата
11. Промени в цените
12. Едностранно тълкуване на договора
13. Неспазване на изявления, направени от служители на търговеца
14. Едностранно спазване на задължения
15. Прехвърляне на договори към други търговци при по-неблагоприятни условия
16. Ограничени права за правни действия

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам