office@nazp.bg Follow Us

Какво представляват неравноправните договорни взаимоотношения с търговец

14 Март 2019

При покупката на продукт или услуга от даден търговец, за да бъде легална продажбата, се сключва договор. Това правило важи независимо дали говорим за членство в спортен клуб, кредит, онлайн поръчка, ипотека за дома ви или пазаруване в супермаркет.

Важно е да знаете, че съгласно правото на ЕС, стандартните договорни условия, използвани от търговците, трябва да са справедливи и за двете страни. Договорът не трябва да създава дисбаланс между вашите права и задължения като потребител и правата и задълженията на продавачите и доставчиците. Договорните условия трябва да са написани на прост и разбираем език. Всички неясноти ще бъдат тълкувани във ваша полза.

Наблюдаваме липса на такъв баланс при голям процент от договорите с мобилни оператори, сметки за ток, вода и парно.

Ето някои чести практики, при които договорните условия могат да бъдат счетени за неравноправни съгласно правилата на ЕС:

1. Обезщетение, ако търговецът не достави дадена стока или услуга
2. Клауза, освобождаваща търговеца от задължение да предостави услугата
3. Едностранно обезщетение за анулиране
4. Прекомерно обезщетение
5. Едностранно анулиране
6. Анулиране с кратко предизвестие
7. Автоматично удължаване на срочни договори
8. Скрити условия
9. Едностранни промени в договора
10. Едностранни промени в продукта или услугата
11. Промени в цените
12. Едностранно тълкуване на договора
13. Неспазване на изявления, направени от служители на търговеца
14. Едностранно спазване на задължения
15. Прехвърляне на договори към други търговци при по-неблагоприятни условия
16. Ограничени права за правни действия

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам