office@nazp.bg Follow Us

Какво получаваме, ако оспорим фактура от мобилен оператор

4 Април 2019

След честите нередности в сметките от мобилни оператори, се замисляме какво ще получим, ако опитаме да оспорим фактурата. Действие, което голям процент от потребители не предприемат от страх и несигурност, че имат правото да се защитят.

Знаете ли, че:

1. Оспорването на фактура пред мобилен оператор освобождава потребителя от задължение за плащане


2. Всяка различна уговорка в общи условия на мобилен оператор представлява уговорка във вреда на потребителя


3. Подобна уговорка е “неравноправна клауза” и всеки съд ще я отмени като отсъди решение в полза на потребителя


4. Фактурата не е документ, доказващ реално изпълнение на задължението на търговеца да ви достави коректно и точно услугите си


5. Независимо, че търговецът си служи с общите условия на договора не може да се изведе извод от фактурата за дължимост

6. Фактурата е документ, който удостоверява единствено факта на счетоводно отчитане, а не на реално доставени услуги от мобилния оператор, който Вие трябва да заплатите

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам