office@nazp.bg Follow Us

Какво получаваме, ако оспорим фактура от мобилен оператор

4 Април 2019

След честите нередности в сметките от мобилни оператори, се замисляме какво ще получим, ако опитаме да оспорим фактурата. Действие, което голям процент от потребители не предприемат от страх и несигурност, че имат правото да се защитят.

Знаете ли, че:

1. Оспорването на фактура пред мобилен оператор освобождава потребителя от задължение за плащане


2. Всяка различна уговорка в общи условия на мобилен оператор представлява уговорка във вреда на потребителя


3. Подобна уговорка е “неравноправна клауза” и всеки съд ще я отмени като отсъди решение в полза на потребителя


4. Фактурата не е документ, доказващ реално изпълнение на задължението на търговеца да ви достави коректно и точно услугите си


5. Независимо, че търговецът си служи с общите условия на договора не може да се изведе извод от фактурата за дължимост

6. Фактурата е документ, който удостоверява единствено факта на счетоводно отчитане, а не на реално доставени услуги от мобилния оператор, който Вие трябва да заплатите

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам