office@nazp.bg Follow Us

изисквания на чл.181е от ЗЗП

nazp.bg
1. данни за контакт - Дамян Лазаров- председател на УС, office@nazp.bg
2.експерти, които ръководят процедурата: тук
3.компетентни спорове:

  • Туристически услуги на национално и трансгранично ниво;
  • Стоки и услуги за потребителите;
  • Финансови услуги;
  • Електронна комуникация и пощенски услуги;
  • Транспортни услуги; 
  • Енергия и вода; 
  •  онлайн продажби или услуги между потребител, пребиваващ в Съюза, и търговец, установен в Съюза

4.езици- български
5.източници на право, които се ползват в процедурата: национално законодателство и норнативни активе на общността
6.потребителят има възможност по всяко време да се оттегли от процедурата
7.процедурата започва със заплащане на такса от 50лв. от потребитля и е за сметка на виновната страна по производството
8.продължителнстта на процедурата е 30 дни от нейното започване
9.издаденото решение не изпълнително основание съгласно разпоредбите на чл.404 от ГПК. Потребитлят може да поиска споразумение пред медиатор с търговеца, за да придобие изпълнителна сила.

ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам