office@nazp.bg Follow Us

здравеопазване, лекарства, медицински изделия, козметика

nazp.bg

Компетентен орган: Изпълнителна агенция по лекарствата

 

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

Закон за медицинските изделия

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

 

Компетентен орган : Българска агенция по безопасност на храните

 

Закон за българската агенция по безопасност на храните

Закон за храните

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за защита на растенията

Закон за защита на животните

Закон за животновъдството

Закон за прилагане на общите организации на пазарите на Земеделски продукти в европейския съюз

 

 

Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам