office@nazp.bg Follow Us

За какво да гледаме в “Общите условия” в договорите с мобилни оператори

10 Април 2019

При подписване на договор приемаме, че като потребител сме в позиция на приемащия без права.Истината е малко по-различна и сега ще Ви я разкажем. Знаете ли, че:

Когато сключвате договор с мобилен оператор, важните за Вас клаузи са в "Общите условия”. Те са отделен документ и са предварително изготвени от оператора:

- Те не важат за Вас, ако не сте ги подписали ИЗРИЧНО

- Ако ги приемете в индивидуалния договор или декларирате, че ги приемете - ТОВА НЕ Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ СТЕ ГИ ПРИЕЛИ

- Ако Операторът твърди, че вие сте приели клаузите- трябва да го докаже той, а до тогава Вие закона пази Вас

- Ако не Ви е ясен смисъла на някоя клауза, то тя “по закон” се тълкува във Ваша полза

- Ако има изменение в Общи условия, които вече сте приели, то Ви обвързва само, ако сте изрично уведомени за това и сте ги приели

- Търговецът е длъжен да установи факта, че сте ги приели, а не Вие да доказвате, че не сте!

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам