office@nazp.bg Follow Us

За какво да гледаме в “Общите условия” в договорите с мобилни оператори

10 Април 2019

При подписване на договор приемаме, че като потребител сме в позиция на приемащия без права.Истината е малко по-различна и сега ще Ви я разкажем. Знаете ли, че:

Когато сключвате договор с мобилен оператор, важните за Вас клаузи са в "Общите условия”. Те са отделен документ и са предварително изготвени от оператора:

- Те не важат за Вас, ако не сте ги подписали ИЗРИЧНО

- Ако ги приемете в индивидуалния договор или декларирате, че ги приемете - ТОВА НЕ Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ СТЕ ГИ ПРИЕЛИ

- Ако Операторът твърди, че вие сте приели клаузите- трябва да го докаже той, а до тогава Вие закона пази Вас

- Ако не Ви е ясен смисъла на някоя клауза, то тя “по закон” се тълкува във Ваша полза

- Ако има изменение в Общи условия, които вече сте приели, то Ви обвързва само, ако сте изрично уведомени за това и сте ги приели

- Търговецът е длъжен да установи факта, че сте ги приели, а не Вие да доказвате, че не сте!

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам