office@nazp.bg Follow Us

За какво да внимавате в договорите с мобилни оператори

29 Март 2019

Ежедневно ставаме жертви на неравноправни клаузи при сключване на договор с мобилни оператори у нас. Високите неустойки при своевременно прекратяване на договор, безсрочните договори, намесата на колекторски фирми, при забавено плащане са само част от проблемите. 

Знаем, че за голяма част от потребителите, клаузите от договорите са неясни и човек не знае, за какви измами да гледа. Затова решихме да извадим няколко примера, които са единствено в полза на търговеца.

Знаете ли, че:
1. Договор със срок се прекратява с изтичането на срока му и операторът няма право да го подновява автоматично

2. Всички платени суми по фактури, издадени след изтичане на договор трябва да Ви се върнат от оператора

3. Операторът няма право да продължи договора, заради вашето "мълчаливо съгласие”

4. Други потребители са потърсили правата си и вече има осъдени оператори за това

5. по всички директиви за потребителска защита  на ЕС е абсолютно недопустимо - под каквато и да е форма - от мълчание на потребител да следва неблагоприятна последица и най-вече задължение за плащане.

6. Ако има такава клауза във Вашите договори съдът ще я провъзгласи за нищожна.

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам