office@nazp.bg Follow Us

Защо да участваме в колективен иск

30 Януари 2019

“Национална асоциация за защита на потребителите” е неправителствена организация, създадена за защита на интересите на потребителите, която цели да обедини най-голямата социална група в страната - тази на потребителите. Ние осигуряваме висококачествена защита на колективните интереси за предотвратяване на нелоялни и агресивни практики на търговци и доставчици на територията на Република България.

Бил ли си жертва на търговец, който не спазват закона? Случвало ли се е да плащаш, а услугата или продуктът да не отговарят на това, за което си дал пари?

Знаем, че отговорът е “да” и също така знаем, че това се случва не само с теб, но и с много други хора. Именно за това, вместо всеки сам да води самостоятелна битка за справедливост, може заедно да заведем колективен иск срещу въпросния търговец.

Какво представлява колективният иск?

Българското законодателство допуска колективни искове и това ни дава възможност да се обединим около една кауза. Най-често те се водят срещу юридически лица – търговски дружества (фирми) и различни държавни органи. Колективен иск може да бъде предявен от името на група хора, пострадали от едно и също нарушение.

Например, ако ти и още много други потребители на вода в даден регион сте претърпели вреди от дейността на съответния доставчик. Тогава всички заедно може да заведем иск за обезщетение.

Ние ще се погрижим за представянето на аргументите и доказателствата пред съда и ще бъдем активни участници в делото и неговото разглеждане.

Например, ако ти и още много други потребители на вода в даден регион сте претърпели вреди от дейността на съответния доставчик. Тогава всички заедно може да заведем иск за обезщетение.

Ние ще се погрижим за представянето на аргументите и доказателствата пред съда и ще бъдем активни участници в делото и неговото разглеждане. 

Какво можем да постигнем в съда?


  • Да се осъди нарушителят да преустанови нарушението

  • Да се осъди нарушителят да поправи последиците от нарушението.

  • Да се осъди нарушителят да ни заплати обезщетение за претърпените вреди.Всеки от вас, който иска да ни сподели личен казус или да представи доказателства, може да ни пише на office@nazp.bg.

Всеки от вас, който иска да ни сподели личен казус или да представи доказателства, може да ни пише на office@nazp.bg.
НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам