office@nazp.bg Follow Us

Защита на кредитополучатели при неравноправни клаузи в договорите

4 Октомври 2019

Ако се вгледаме внимателни, основните клаузи в банковия договор могат да се окажат спорни и да бъдат приети за несправедливи условия. Като физическо лице, което сключва договор за кредит, ако този договор е несправедлив, не си длъжен да се придържаш него.

Ето 5 предпоставки за определяне на клаузата като неравноправна:

  • Клаузите са в Общи условия,  типизирани и предварително изготвени от търговеца, като потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им

  • Сключват се еднообразно с неограничен брой потребители на кредитни услуги 

  • Не са индивидуално определени не са сключени с индивидуален договор между банката и потребителя

  • Уговорка, която  води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя или отнема на потребителя възможността им да упражни своите права за защита по договора;

  • Кредиторът едностранно изменя клаузите, определящи  размера на възнаградителната лихва и останалите разноски по кредита 

Назад
Проект: Нов шанс за всеки в СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ", Договор № BG05M9OP001-2.010-0599-C01

Главна цел: улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на 26 лица от уязвими групи на пазара на труда, хора с увреждания и други социално изключени лица.

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Обща стойност: 298 783.97 лв., от които 253 966.37 лв. европейско и 44 817.60 лв. национално съфинансиране

Начална дата: 01.07.2018         Крайна дата: 01.11.2019Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам