office@nazp.bg Follow Us

Защита на кредитополучатели при неравноправни клаузи в договорите

4 Октомври 2019

Ако се вгледаме внимателни, основните клаузи в банковия договор могат да се окажат спорни и да бъдат приети за несправедливи условия. Като физическо лице, което сключва договор за кредит, ако този договор е несправедлив, не си длъжен да се придържаш него.

Ето 5 предпоставки за определяне на клаузата като неравноправна:

  • Клаузите са в Общи условия,  типизирани и предварително изготвени от търговеца, като потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им

  • Сключват се еднообразно с неограничен брой потребители на кредитни услуги 

  • Не са индивидуално определени не са сключени с индивидуален договор между банката и потребителя

  • Уговорка, която  води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя или отнема на потребителя възможността им да упражни своите права за защита по договора;

  • Кредиторът едностранно изменя клаузите, определящи  размера на възнаградителната лихва и останалите разноски по кредита 

НазадПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам