office@nazp.bg Follow Us

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0122

nazp.bg


„Нови решения в света на технологиите“,

процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“,


ОП „Добро управление” 2014-2020.

 

На 03.02.2021 Сдружение „Национална Асоциация за Защита на Потребителите“ сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-3.003„Граждански контрол върху реформата в съдебната система“, оперативна програма „Добро управление” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

                                                                                 

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0122„Нови решения в света на технологиите“ ще се реализира в рамките на 10  месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране,12 189.84 лева национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове.

Проектът предвижда извършване на проучвания за алтернативни методи за решаване на спорове в Европа и извеждане на добри практики, създаване на орган за алтернативно решаване на потребителски спорове и провеждане на информационни кампании за популяризиране на орган за алтернативно решаване на потребителски спорове

Очаквани резултати: нарастване на броя на активно включените неправителствени организации в съдебната система; повишаване на гражданския контрол върху реформата в съдебната система; създаване на орган за алтернативно решаване на потребителски спорове; пренесени добри практики за въвеждане в практиката на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове; увеличено обществено доверие към алтернативни методи за решаване на потребителски спорове и създаване на необходимите условия за въвеждане в практиката на добри практики в тази сфера.

По време на изпълнението ще бъде осигурено подходящо представяне пред широката публика на ползата от европейската солидарност за България, предоставена от ЕСФ чрез ОП Добро управление.ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


ПРОЕКТ „Нови решения в света на технологиите“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0122-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски Социален фонд на Европейския съюз по ОП „Добро управление” 2014 – 2020 г.

Главната цел на проекта е да се подпомогнат процесите на адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на потребителски спорове

Обща стойност на проекта: 81 265.63 лева, от които 69 075.79 лева европейско финансиране, 12 189.84 лева национално съфинансиране.

Начална дата на изпълнение: 03.02.2021 г.Крайна дата на изпълнение: 03.12.2021 г.Този уебсайт използва "бисквитки". Използвайки уеб сайта, вие приемате използването на "бисквитки" Политиката за използване на бисквитките. Приемам